Khi số lượng thành viên của doanh nghiệp giảm xuống dưới mức tối thiểu theo quy định pháp luật, doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang loại hình khác hoặc giải thể. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn chưa rõ mức phí cho việc chuyển đổi này. Để giải đáp thắc mắc đó, Công ty Luật Siglaw đã có bài viết về lệ phí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, cung cấp thông tin cụ thể về mức phí mà doanh nghiệp phải đóng khi chuyển đổi sang hình thức kinh doanh mới.

Căn cứ pháp lý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm:

Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;
Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Các văn bản pháp lý này đã quy định rõ ràng về căn cứ pháp lý cho việc chuyển đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Khái niệm về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là quá trình tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà không làm ngừng hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chuyển sang hoạt động dưới hình thức pháp lý khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi mà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập doanh nghiệp mới theo quy định. Sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp vẫn kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động của doanh nghiệp trước đó.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Lý do cần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm riêng phù hợp với quy mô và mục tiêu kinh doanh. Khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu sẽ lựa chọn loại hình phù hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp cần chuyển đổi sang loại hình khác. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chuyển đổi khi muốn thay đổi quy mô hoạt động, mục tiêu kinh doanh, cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ hoặc khi gặp khó khăn về nhân sự hoặc tài chính. Việc chuyển đổi sẽ giúp hoạt động kinh doanh được linh hoạt và hiệu quả hơn.

Chuyển đổi theo nhu cầu của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình dựa trên nhu cầu kinh doanh:

Doanh nghiệp muốn huy động thêm vốn đầu tư, ví dụ chuyển từ công ty TNHH một thành viên hoặc TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần để phát hành cổ phiếu;
Doanh nghiệp muốn có tư cách pháp nhân và chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn, ví dụ chuyển từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH, công ty cổ phần.
Như vậy, tùy thuộc vào nhu cầu và định hướng phát triển, doanh nghiệp có thể lựa chọn chuyển đổi sang hình thức pháp lý phù hợp hơn.

Chuyển đổi theo quy định của pháp luật
Doanh nghiệp cũng có thể buộc phải chuyển đổi loại hình theo quy định của pháp luật:

Khi số lượng thành viên hoặc cổ đông thay đổi dẫn đến không còn đáp ứng quy định về cơ cấu, ví dụ công ty TNHH 2 thành viên phải chuyển thành công ty cổ phần nếu có trên 50 thành viên góp vốn.
Lưu ý: Nếu không đủ số lượng, cơ cấu thành viên, cổ đông theo quy định, doanh nghiệp sẽ buộc phải giải thể thay vì chuyển đổi loại hình (theo điểm c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Như vậy, trường hợp không còn đáp ứng cơ cấu theo luật định, doanh nghiệp phải chuyển đổi sang hình thức pháp lý khác để tiếp tục hoạt động.

Lệ phí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mới nhất 2024
Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải nộp phí công bố nội dung thay đổi. Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC, mức phí công bố nội dung đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là 100.000 đồng. Đây là khoản phí mà doanh nghiệp phải nộp khi làm thủ tục chuyển đổi từ hình thức pháp lý này sang hình thức pháp lý khác và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, lệ phí cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định hiện hành là 100.000 VNĐ (Việt Nam Đồng)

Để được tư vấn cụ thể quý khách hàng vui lòng thể liên hệ với Công ty luật Siglaw để được giải đáp nhanh nhất và chi tiết nhất:

Xem thêm: Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài của công ty luật siglaw.

Chủ đề cùng chuyên mục: