Cách thức tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
Bây giờ, đa dạng công ty đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. đa dạng kế toán, đơn vị lúc nhận được hóa đơn điện tử sẽ nghi vấn hóa đơn này có hợp lệ hay không, khiến cho cách thức nào để rà soát được thông báo là xác thực. Với hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bạn có thể tra cứu hóa đơn hợp thức, hợp pháp bằng 3 phương pháp tra cứu. Mời bạn theo dõi bài viết sau đây để được chỉ dẫn tra cứu hóa đơn điện tử chi tiết, nhanh chóng!

Phần mềm hóa đơn điện tử: Fast e-Invoice
cách 1: Tra cứu hóa đơn điện tử trên website hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế(Áp dụng với tổ chức chưa đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Bước 1: truy cập website: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

Bước 2: Nhập mã số thuế, dòng hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tổng tiền thuế, tổng tiền trả tiền và mã captcha rồi click vào mục “tìm kiếm”.

Lưu ý:

Điền đầy đủ thông tin đối với những thông báo đề nghị có ký hiệu là (*).

Tại mục “loại hoá đơn”, bạn chọn loại hóa đơn tương ứng.

Tại mục “Ký hiệu hóa đơn”, đối với hóa đơn điện tử có mã cơ thuế quan, bạn bỏ ký tự số ở đầu dãy ký hiệu và chỉ lấy và điền vào các chữ số từ C hoặc K đối với hóa đơn không có mã. Ví dụ: ký hiệu hoá đơn là 1C22TAA thì chỉ điền C22TAA.

Tại mục “Số hóa đơn”, bạn có thể tuyển lựa một trong hai bí quyết nhập là một chữ số hoặc tối đa 8 chữ số. Ví dụ: một hoặc 00000001.

Tại mục “Tổng tiền thành toán”, bạn nhập số tổng tiền trả tiền trên hóa đơn.

Tại mục “Mã captcha”, bạn nhập lại chính xác chuỗi mã captcha hiển thị ở bên trái màn hình.

Bước 3: kiểm tra kết quả thông tin về hóa đơn tra cứu.

Giả dụ kết quả thông báo về hóa đơn hợp thức, bạn sẽ thấy cái thông báo về tình trạng xử lý hóa đơn hiển thị là Đã cấp mã hóa đơn.

Ví như thông tin hiển thị là “Không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông báo đơn vị, tư nhân kiếm” có tức thị hóa đơn tra cứu không tồn tại. khi này, bạn cần kiểm tra lại những thông báo đã nhập đã xác thực hay chưa và thực hiện thao tác tìm lại.

>>Xem chi tiết tại: https://invoice.fast.com.vn/tin-chi-...21-TT-BTC.aspx