Hiện nay tục lệ ăn cỗ ba ngày mở rộng như vậy không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy ai đi. Tang chủ cám ơn qua những dụng cụ thông báo đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.
Việc cúng cơm bình thường, duy trì chí ít đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì tới tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không hợp nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau khi chôn.
Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “Ngu” nghĩa là “yên”, tức thị ba lần tế lễ cho im hồn mai, theo “Thọ mai gia lễ” thì khi chôn xong, rước linh vị về tới nhà tế sơ ngu. làm cho sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) khiến lễ tam ngu.

https://langmodadep35.com/mo-cua-ma-va-nghi-thuc-cung-nhu-the-nao-cho-dung-phong-tuc/
một đôi điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì
Thứ nhất: Về thời kì chiêu hồn thì không hề hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta làm vậy để cho hồn mai sớm tập hợp lại mà thôi, Do đó với các người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên khiến cho thêm một lần vào ngày thứ 7 sau lúc nhập thổ.
Thứ hai: Về xống áo, thiết bị chớ nên đốt ngay khi chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng ích lợi gì cho linh hồn đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa an táng bên chiêu tập vào ngày tam chiêu, sẽ giúp cho linh hồn theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.
Thứ ba: Không nhất quyết là cây mía làm cho niêu đâu, mà sử dụng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một chiếc khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn phách được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo 1 chuông gió (điều này ít khi có người làm) vì vong linh còn chưa hội đủ hồn vía nên không thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).
Thứ tư: Con gà không phải là kiếm tìm đại một con gà mới to là mở cửa mả được, mà nên tìm một con gà trống vừa tập gáy, sau lúc dẫn gà đi vòng vèo chiêu mộ 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn phách hội lại chứ chẳng phải dẩn đi quanh quéo khiến cho gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó mà lại không thấy, cái bất nghĩa thì lại cật sức mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tiếp không bị chi phối chứ chẳng phải kiếm tìm đại 1 con gà là đúng.
Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ lúc xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong quần áo người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi Vì thế người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa xống áo rất hi hữu, thỉnh thoảng chỉ có một đôi bộ chôn theo người mất mà thôi, Bây giờ nên khiến là dùng 1 bộ xống áo nào người đó còn sống hay mặc nhất rồi tháo ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải đó rãi ra tuyến phố làm định hướng cho vong linh biết tuyến phố mà về lại nhà.