Khi lấy lá số tử vi, bạn có thể xem phần giải đoán lá số tử vi trọn đời để biết được vận số khái quát của đời mình. Cho dù vận tốt hay xấu thì sự cố gắng của chính bạn vẫn là yếu tố quyết định cho cuộc đời mình.

Bài viết: Giải đoán lá số tử vi trọn đời người có số làm quan dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những đặc điểm thường thấy khi luận giải lá số của những người thành công trên con đường quan chức.


Giải đoán lá số tử vi trọn đời người có số làm quan

1. Quan niệm Quí trong khoa tử vi
Trong xã hội, cũng như trong tử vi, Phú, Quí là hai tiêu chuẩn thành công của nam giới. Phàm làm trai phải có danh, có tiền, có địa vị xã hội. Giữa Phú và Quí, người xưa trọng Quí nhiều hơn.
Quí cách được hiểu theo nghĩa là Quan cách. Những sao Quí cách chỉ địa vị xã hội, chức vụ trong các ngành hành pháp, luật pháp, tư pháp.
Cung Quan Lộc là cung được dùng để tìm hiểu công danh khi giải lá số tử vi trọn đời. Ngày trước, chữ Quan trong tử vi chỉ nghề chính trị, quan trường. Ngày nay, chữ Quan được hiểu rộng ra là nghề nghiệp nói chung.

2. Cách làm quan qua các cung

2.1 Cung Quan Lộc
Sao Tử Vi đơn thủ tại Ngọ, Phủ thì công danh hiển hách, phú quý song toàn.
Sao Liêm Trinh đơn thủ tại Dần, Thân thì võ nghiệp hiển đạt, có uy quyền kiêm nhiếp cả việc chính trị, nhiều người kính nể.
Sao Thiên Cơ đồng cung với Lương: công danh hiển đạt, văn võ song toàn. Làm gì cũng cẩn thận, hay suy xét xa gần. Thích luận đàm về chính trị, quân sự. Nếu chuyên việc tham mưu tất có chức vị lớn lao.
Sao Thiên Phủ đồng cung với Tử : quyền cao chức lớn. Nếu đồng cung với Vũ thì văn võ song toàn, có chức vụ về tài chính hay kinh tế.

2.2 Cung Phúc

Một cung Phúc tốt có thể quân bình ít nhiều cái xấu nơi cung Quan. Nếu cung Phúc có nhiều quan cách thì càng có lợi cho công danh.
Nếu cung Phúc xấu thì cái xấu đó không bắt buộc xấu chỉ cho Quan Lộc mà còn xấu ở những lĩnh vực khác.

Xem thêm: cách xem tử vi để chọn vợ chọn chồng

2.3 Cung Mệnh, cung Thân

Mệnh, Tài, Quan là ba cung xung chiếu với nhau, liên hệ mật thiết. Nếu ba cung này đều tốt thì giải đoán lá số tử vi trọn đời người này có công danh hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng.
Trong trường hợp cung Thân đóng ở cung Quan thì nhất định ý nghĩa quan lộc của Thân càng mạnh mẽ hơn nữa. Người này theo đuổi nghiệp quan cho đến lúc chết.

2.4 Cung Tài

Cung Tài về mặt quan lộc, có nghĩa là sinh kế trong quan trường. Mô tả cách Phú tức là mức độ giàu nghèo khi làm quan. Nếu đương số chỉ làm quan thôi thì qua cung Tài có thể đoán được sinh kế trong thời gian hành nhiệm.

2.5 Cung Phu Thê

Cung này trực chiếu vào cung Quan nên ý nghĩa Quan Lộc rất rõ và mạnh. Phu Thê nói lên vai trò của người phối ngẫu trong sự nghiệp. Nghề nghiệp riêng của người vợ hoặc chồng.
Những quí tinh tọa thủ ở cung Phu Thê nghĩa là người bạn trăm năm có số vượng Phu, vượng Thê.
Nếu nam giới có số Thân cư Thê thì ý nghĩa quan lộc sẽ là cả vợ và chồng cộng lực vun bồi cho sự nghiệp chung.

2.5 Cung Nô

Cung Nô chỉ tôi tớ, bạn bè, đồng nghiệp, người dưới quyền, nói chung là yếu tố nhân sự trong quan trường. Cung Nô tốt thì chức vụ quan trọng, có người giúp việc đông.

3. Lưu ý khi giải đoán lá số tử vi trọn đời

Khi lập lá số tử vi bạn lưu ý phải nhập thật chính xác các thông tin như: ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh, giới tính, họ tên. Bởi vì mỗi một thông tin trên đều cực kỳ quan trọng. Chúng cấu thành nên lá số tử vi của bạn hoặc người bạn muốn coi tử vi. Mọi sự sai lệch đều dẫn đến một kết quả khác.

Qua bài viết trên tuviungdung, bạn có thể thử xem lá số của bạn hoặc cho một người thân quen xem người này cách làm quan hay không. Ngoài ra giải đoán lá số tử vi trọn đời có thể biết được những sự kiện đặc biệt hoặc những vận hạn sẽ có trong đời của mình để hóa giải, cải mệnh.