Thờ cúng không chỉ là một việc làm mang tính tâm linh mà còn là một nét văn hóa của người việt. thờ cúng ở các gia đình Việt được chia thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại phụng dưỡng sẽ có một các thờ riêng từ thủ tục lập ban thờ cho đến cách cúng lễ. Dưới đây là 2 phong tục thờ cúng bà cô ông mãnh và người mới mất mà nhiều người chưa được biết đếncách cúng ông địa thần tài

Bàn thờ bà cô ông mãnh:

Đây là một tên gọi khá xa lạ đối với một số người, đặc biệt là lớp trẻ thời nay. Theo dân gian thì bà cô ông mãnh là từ dùng cho những người chết trẻ, chưa lập gia đình. Người ta cho rằng vì chết trẻ nên bà cô ông mãnh rất khôn thiêng. thành thử nếu họ cảm thấy mình hợp với người nào thì sẽ phù trì phù trợ cho người đó rất nhiều. trái lại nếu việc thờ phụng bà cô ông mãnh không đến nơi thì sẽ mang lại vận xấu cho cả gia đình và sẽ phị quở phạt, tai họa ập đến. Bà cô ông mãnh đáng ra cũng nên phụng dưỡng với cha ông, nhưng dân gian quan niệm rằng bà cô ông mãnh tuổi thấp nên chưa thể hưởng hương hoa cùng các cụ đời trước được. Đây là một quan niệm trong dân gian, do vậy có một số nơi vẫn tiến hành phụng dưỡng bà cô ông mãnh cùng với ông bà gia tiên để họ được đoàn viên nơi cửu nguyên.

Ở trong nhà thì bàn thờ bà cô ông mãnh được đặt ở dưới gầm án hương bàn độc tiên sư cha. Ngoài ra cũng có thể lập một bàn thờ riêng, nhưng bàn thờ riêng thì vị trí đặt cũng phải ở nơi thấp hơn bàn độc gia tiên. Bài trí bàn thờ bà cô ông mãnh rất đơn giản, dối. Chỉ đặt bài vị (hoặc ảnh), bát nhang, chén nước, bình hoa, đôi đèn... Người ta cúng vào ngày sóc vọng, ngày kỵ, giỗ Tết giống thờ tổ tiên.Bàn độc người mới chết:

Những người mới mất chưa được thờ chung với tổ tiên mà được lập một bàn thờ riêng tại gian thờ hoặc gian nhà ngang. Được bài trí tương đối sơ sài: một bát nhang, bài vị (hoặc ảnh), lọ hoa, chén nước, ngọn đèn... Trong vòng 100 ngày (tính từ ngày an táng xong), người ta đều thắp hương cơm canh trước khi gia đình ăn cơm, mời người mới mất thụ hưởng. Lúc này, linh hồn người chết còn lưu luyến người nhà, "hồn vía còn nặng" chưa thể siêu thoát được, vẫn còn quẩn xung quanh nhà. Những người sống không muốn tin vào sự thật là họ vừa mới mất đi một người thân, làm vậy để dịu nỗi buồn. Nhưng có nơi chỉ cúng 49 ngày (tức lễ chung thất).cách cúng thần tài thổ địa

Nói chung thờ cúng dù bất kì hình thức nào thì cũng đều lên đường từ lòng thành của người đứng ra làm lễ cúng, có như thế mới được gia tiên ngốc phù trì viện trợ

Chủ đề cùng chuyên mục: