Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tag: mau phong karaoke


Theo đó, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quản lý đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ này được thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật, đối với kinh doanh dịch vụ karaoke. Tag: am thanh karaoke

Dự thảo quy định về điều kiện, trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke và quy trình thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke. Trong đó đã cắt giảm một số điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke so với quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm. Tag: thiet ke karaoke vip


Nguồn: baophapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/se-co-nhieu-thay-doi-ve-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-vu-truong-415179.html