đồ chơi mầm non Chính phủ đã trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không thu khoản học phí và nâng chuẩn trình độ chuyên môn được đào tạo đối với giáo viên mầm non tại phiên họp sáng 12/9.

Hai cơ chế mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng ngày hôm nay, 12/9.

Đó là không thu khoản học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, giúp đỡ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết giờ đây, khung ngân sách học phí mầm non, phổ thông quy định đối với các trường công lập khá thấp (khoanh vùng thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; Quanh Vùng nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khoanh vùng miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng).

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ . Ảnh: T.Q.

Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu tiền học phí. tuy vậy, đến nay Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn khoản học phí đối với giáo dục tiểu học, còn giáo dục trung học cơ sở, trẻ em mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện thông dụng) vẫn chưa được miễn tiền học phí. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban soạn thảo đã nghiên cứu chế độ chi phí khóa học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 18 nước, trong đó có 4/18 nước miễn hoàn toàn chi phí khóa học với cả các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông; 6/18 nước miễn hoàn toàn học phí đối với giáo dục mầm non; 18/18 nước miễn hoàn toàn tiền học phí đối với giáo dục tiểu học; 11/18 nước miễn chi phí khóa học hoàn toàn đối với giáo dục trung học cơ sở; 8/18 nước miễn học phí hoàn toàn đối với giáo dục trung học phổ thông.

Bên cạnh chế độ miễn tiền học phí, 1 số nước đã và đang thực hiện các chính sách trợ giúp chi phí học tập cho học sinh như cung cấp miễn phí sách giáo khoa, cấp miễn phí vở ghi bài, vở viết, giấy bút, trợ giúp dụng cụ thể chi tiết thao, giúp đỡ tiền đi lại cho học sinh...

Ngoài kinh phí Ngân sách chi tiêu Nhà nước bảo đảm an toàn chi liên tục và chi thực hiện chính sách chế độ cho học sinh miễn, giảm tiền học phí theo quy định hiện nay, khi thực hiện cơ chế này, hàng năm, tổng kinh phí ngân sách tiêu tốn thêm để hỗ trợ để thực hiện cơ chế này là: 4.730 tỷ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, cân đối trong 20% chi túi tiền cho giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng cơ chế và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn ngân sách học phí như đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng;

đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục của người học thuộc diện phổ cập tại trường công lập và ngoài công lập; thể hiện tinh thần Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và giảm bớt gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn khi cho con thuộc diện thịnh hành đến trường.

Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện việc không thu học phí đối với trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập; giúp sức tiền đóng ngân sách học phí cho trẻ em mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Về cơ chế nâng chuẩn trình độ chuyên môn được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp như sau: “Các quy định về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 70 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn”.

=> siêu thị đồ chơi mầm non trẻ em => cơ sở sản xuất đồ chơi mầm non

hiện nay, tổng số giáo viên mầm non (bao gồm cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên, trong đó số lượng giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn trung cấp trở lên là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Nếu tính đạt chuyên môn từ cao đẳng trở lên, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 107.150 (chiếm 33,8%). Tổng kinh phí đào tạo nâng chuẩn là khoảng 857,2 tỷ đồng, nếu thực hiện theo lộ trình 5 năm thì mỗi năm chi chỉ khoảng 171,4 tỷ vnđ và ngân sách rất có khả năng cân đối.