Gà con cần được chiếu sáng 24/24 giờ từ 1-3 tuần tuổi. Từ 4-8 tuần tuổi giảm dần số giờ chiếu sáng còn 16 giờ, 8-16 tuần tuổi chỉ cần ánh sáng tự nhiên và có thể chiếu sáng thêm vào ban đêm. Cường độ chiếu sáng thông thường phải đạt 10 Lux, để đạt cường độ này chỉ cần dùng bóng điện tròn có công suất 60 w là đủ chiếu sáng cho khoáng 10m² chuồng nuôi.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.