Công ty xử lý chất thải công nghiệp - Thông tấn xã VN đưa tin, gần đây đề án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thông qua, giai đọn 2013-2020. Mục tiêu của đề án xử lý chất thải sinh hoạt này là giải quyết 90% lượng chất thải thu gom được trên địa bàn tỉnh, gồm rác sinh hoạt, rác từ các công sở, tập đoàn, trường học, ….xử lý chất thải tồn đọng và phát sinh.Một trong những bước đi trong đề án xử lý chất thải của tỉnh là tiến hành rà soát các cơ sở, làng nghề, các hạ tầng, cụm công nghiệp….để di chuyển các các hộ trong marketing, làm thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp, và tiến hành kiểm tra, đề nghị xây dựng các sơ đồ xử lý chất thải sơ bộ, phân loại chất thải tại nguồn, gồm xử lý chất thải rắn, nước, khí…..đáp ứng phương châm đưa ra là ai thải ra rác, người đó trả tiền và giá tiền xử lý mà các hộ phải trả tùy thuộc vào lượng rác thải ra.

Ở các khu công nghiệp, sơ đồ xử lý chất thải được thành lập khá gần như, và cũng được các tổ chức vào cuộc kiểm định chất lượng và mức độ xử lý, nhằm đảm bảo các hệ thống xử lý chất thải này động tác hiệu quả và đạt tiêu chuẩn quy định.

Hình như, để chắc chắn dự án xử lý chất thải hoạt động hiệu quả, các tập đoàn ban ngành của tỉnh cũng thường tuần tra, kiểm định chất lượng của các sơ đồ xử lý chất thải, hoạt động của các tập đoàn xử lý chất thải. Tránh các trường hợp ăn gian, không tiến hành xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

Ở các địa bàn xã, huyện, sẽ tiến hành quy hoạch để có từ 1-2 bãi tập kết các loại rác thải, các địa phương này cũng sẽ được đầu tư hỗ trợ lò đốt HP nhỏ nhằm xử lý chất thải tốt nhất hơn.
=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại => công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp

Không chỉ tiêu dùng vốn từ ngân sách, tỉnh Bắc Ninh cũng đã kêu gọi các công ty xử lý chất thảiđồng hành cùng tỉnh trong việc tiến hành xử lý chất thải của tỉnh. Nhiều cơ quan xử lý chất thải đã nhập cuộc, đầu tư phương tiện máy móc, kỹ thuật hiện đại, đóng góp không nhỏ trong quá trình góp phần giữ gìn vệ sinh của tỉnh.

Chủ đề cùng chuyên mục: