công ty xử lý nước thải công nghiệp - Tham dự có Thứ trưởng Bộ tưới vườn và lớn mạnh Nông thôn Vũ Văn Tám; đại diện chỉ huy Tổng cục Môi trường - Bộ khoáng sản và Môi trường; các cục, viện thuộc Bộ tưới tiêu và vững mạnh Nông thôn; các nhà kỹ thuật, cửa hàng, nhà quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, môi trường...Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban công nghệ, kỹ thuật và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, hội thảo là một trong những tác động nằm trong kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban kỹ thuật, khoa học và Môi trường về thực hiện chính sách, luật pháp về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi cũng như các công đoạn xử lí nước sạch thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi sẽ trình QH tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Các đại biểu dự hội thảo đã nghe tham luận về thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam; bàn bạc về những cạnh tranh, bất cập trong bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, tiêu dùng tốt nhất chất thải chăn nuôi, và tổ chức thực hiện các điều khoản có liên quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức, thực trạng ô nhiêm môi trường do chất thải chăn nuôi tại Việt Nam đang phát triển thành ngày càng nghiêm trọng, nguồn gốc từ việc xử lý chất thải động vật và sử dụng thức ăn thương phẩm chưa tốt. Cụ thể, khoảng 40% lượng chất thải không qua xử lý được thải ra môi trường và khoảng 60% còn lại được xử lý nhưng chưa đạt quy chuẩn cho phép.


Ảnh: chú thích
điều ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi, các nhà quản lý về môi trường, chăn nuôi cho biết, hệ thống văn bản dần được hoàn thiện; Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi cũng không ngừng được bổ sung, tăng cấp. Tuy nhiên, một trong những bất cập hiện nay là vẫn chưa có quy định (gồm cả chỉ dẫn) Cụ thể về tái dùng nước thải chăn nuôi vào mục đích gì (trồng trọt, nông nghiệp thủy sản); quy định trong quản lý cơ sở chăn nuôi có sự sai khác về đối tượng quản lý. Hay, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở chăn nuôi chưa được chú trọng...

Đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhiều đại biểu cho rằng, cần ban hành, hoàn thiện các điều khoản lao lý bảo vệ môi trường riêng cho lĩnh vực chăn nuôi, không dùng chung cho mọi cơ sở như bây giờ. Phân định rõ vai trò, bổn phận trong và ngoài hàng rào khu vực chăn nuôi quy trình cung cấp của hai ngành Tài nguyên - môi trường và Nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tăng lên ý thức của tập thể và cửa hàng trong thực hiện các điều khoản của luật pháp về bảo vệ môi trường; nghiên cứu các mô hình xử lý tốt nhất chất thải chăn nuôi...

=> công ty xử lý nước thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nhấn mạnh việc quản lý, bảo vệ tốt môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi không chỉ vào vai trò cần thiết trong lớn mạnh làm béc phun bền vững ở nước ta, mà còn ảnh hưởng lớn tới an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khoẻ tập thể, nhiều ý kiến bắt buộc, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, quy định trong lĩnh vực này. Qua đó, tìm ra những giải pháp tốt nhất để vừa bảo vệ môi trường, vừa đảm bảo lợi ích cho nhà phân phối chăn nuôi, giảm chi phí cung ứng, thúc đẩy ngành chăn nuôi vững mạnh bền vững.


https://infogram.com/cong-nghe-xu-ly...8oz7vy6gz?live
https://sites.google.com/site/congty...-nhat-hien-nay
http://chatthaicongnghiep.over-blog....-nhat-hien-nay
https://www.linkedin.com/pulse/cung-...chất-thải/