Mồng gà đá phải dựng đứng, thẳng gọn gàng, tránh tình trạng nghiêng về một bên, nếu có nghiêng thì nghiêng qua trái thì thuận hơn. Nói chung, nghiêng về bên nào cũng làm cản trở mắt gà khi ra đá, dễ sơ hở bị đốì thủ đá mù mắt. Theo kinh nghiệm cho thấy, những con gà có mồng nghiêng ưa bị mờ mắt. Nếu như không mờ thì cũng bị đui, hoặc mắt cũng bị yếu đi một bên. Gà đá thường có các mồng, được gọi như sau:


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.