xử lý chất thải công nghiệp Đáng lo lắng, số liệu giám sát của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho thấy, 40% trong tổng lượng chất thải chăn nuôi phát sinh hằng ngày không qua xử lý trước khi xả thải ra ngoài. Số còn lại được xử lý, nhưng hầu hết chưa đạt quy chuẩn. Xét trên khía cạnh cách thức chăn nuôi, có tới 32% trang trại và 47% nông hộ không có bất cứ biện pháp xử lý chất thải nào trước khi xả ra môi trường. Chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng tới chất nước bơm lên ngầm, làm suy giảm chất lượng đất canh tác. Không chỉ vậy, sự phân hủy các loại chất thải phát triển CO2, NH3, CH4, H2S, vi khuẩn, khí nhà kính và mùi khó chịu… ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của công ty.Theo rà soát của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện, phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi nhiều vẫn là ủ phân compost - cung cấp phân vi sinh, đệm lót và chế phẩm sinh học, nuôi trùn quế làm thức ăn chăn nuôi… đặc thù, cả nước hiện đã thành lập được 467.231 bể khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp đơn thuần và ưng ý trong xử lý chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên, việc đặt ra là thành phần gây ô nhiễm sau xử lý bằng sơ đồ biogas qua phân tích vẫn còn rất cao.
Xóa bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ

Theo tính toán, so sánh với một dự án chăn nuôi khi được triển khai, kinh phí xử lý môi trường hiện chiếm tỷ lệ từ 25 - 30% tổng mức đầu tư. Ngoài ra, để xử lý 1m3 nước thải đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT của Bộ TN&MT phải mất tới 11.000 đồng/m3. Cần nguồn tài chính lớn cho quy trình chăn nuôi an toàn, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn từ các chính sách như Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của nhà máy còn rất khó khăn. Việc chăn nuôi vẫn chủ chốt ở quy mô nhỏ lẻ, khiến việc kiểm soát các chi tiết phát thải không dễ. Trong khi công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi được ứng dụng bây giờ cũng chưa loại trừ triệt để được các chi tiết gây ô nhiễm…

=> báo giá xử lý chất thải nguy hại => Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Để giải quyết bài toán chất thải trong chăn nuôi, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Tống Xuân Chinh cho rằng, cần luật hóa các vùng cấm chăn nuôi, bảo vệ môi trường thông qua lộ trình dừng chăn nuôi. Đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng rào công nghệ để các tỉnh vành đai chế tạo thực phẩm cho thị trấn lớn, tiến tới đào thải giết mổ gia súc, gia cầm tại nội đô. Bên cạnh đó, cần sớm rà soát quy hoạch tăng trưởng kinh tế trang trại theo hướng tập trung, xa khu dân cư…

Ở một yếu tố khác, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức đề xuất, cần quản lý nghiêm ngặt quy hoạch chăn nuôi theo lộ trình, dứt điểm xóa bỏ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ. Nghiên cứu các mô hình chế tạo nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi) không phát thải theo hình thức quay vòng tận thu. Ông Thức cũng cho rằng, ko kể từng bước hình thành chiến lược quản lý chất thải theo hướng đàm đạo hàng hóa, cần thành lập hình thức hỗ trợ so với các DN thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi… Đây sẽ là những giải pháp căn cơ nhằm giảm dần hoạt động tiêu cực của chất thải chăn nuôi tới môi trường

https://medium.com/@chatthaicongnghiephcm
https://plus.google.com/u/0/102380748673325446823