Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa lớn mạnh thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng ngày càng tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng cung cấp công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng công nghệ Môi trường, Viện Khoa học Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường có: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Trong khi, thành phần chất thải nguy nan như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung cấp công nghiệp. Đáng chú ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe loài người, đặc thù là so sánh với người công lao làm việc tại các khu cung cấp công nghiệp cũng như mọi người vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, trong khi lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở hầu hết các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu bổn phận chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang trang bị.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Bên cạnh đó đó, công dụng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ khoáng sản và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả nhất quản lý. đặc trưng, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, công dụng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (có quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tác dụng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở Xây dựng. bởi thế, ở mỗi địa phương, công dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị khác nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá phổ biến (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho tác động này lại thấp.

dù rằng hằng ngày, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công ty thanh, kiểm tra tình hình tuân hành điều khoản quy định BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến tác động này bị phát hiện.

Để tăng các biện pháp quản lý giám sát ngặt nghèo CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng pháp luật cụ thể tác dụng, nhiệm vụ của các cơ quan tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cao vai trò của các công ty tham gia quản lý CTR.

để ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang đồ vật và nhân lực cho các DN đảm trách nhiệm vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các kỹ thuật xử lý CTR phải yêu thích với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến, an toàn, ưa thích.

Ngoài việc tăng lên ý thức trong việc tuân thủ các điều khoản về BVMT, các DN cung ứng công nghiệp cần đầu tư đổi mới kỹ thuật; hạn chế dùng các hóa chất độc hại trong từng công đoạn phân phối.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng lên tránh, tái tiêu dùng, tái chế chất thải bằng cách hạn chế tối đa nguyên liệu đầu vào; nâng cao sử dụng sản xuất sạch hơn; tăng quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm