100% chất thải nguy khốn tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế gian nguy trên địa bàn, với mục tiêu bảo đảm 100% chất thải nguy hiểm, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

so với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 30% tổng mức giá vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hiểm chiếm 70% tổng giá thành vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 60% tổng giá tiền vận chuyển, xử lý; thành phố bao cấp các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 40% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý. xử lý chất thải công nghiệp

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa tất cả trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hiểm công lập.

Thuê xử lý chất thải gian nguy, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở cơ quan, có phát sinh chất thải nguy hại nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy khốn. Qua sơ đồ Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của công ty, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải gian nguy thì tổ chức của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà tập đoàn của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời chuyện này như sau:


Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải gian nguy tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy nan phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải gian nguy với các tổ chức, cá nhân có giấy phép ưa thích.

Đồng thời, theo lao lý tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy nan, chủ nguồn thải chất thải nguy nan phải sử dụng chứng từ chất thải gian nguy sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy nan và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy hiểm nếu không chiếm được 2 liên sau cùng của chứng từ chất thải gian nguy mà không có lý do hợp lý bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải nguy khốn thì chủ nguồn thải chất thải gian nguy thông báo Sở khoáng sản và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của lao lý.=> giá xử lý rác thải công nghiệp

Hình như, theo các quy định hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hiểm không phải kiểm tra, giám sát công đoạn vận chuyển hay quy trình kỹ thuật xử lý chất thải nguy hại của đơn vị xử lý chất thải gian nguy.