xử lý chất thải công nghiệp Chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế gồm từ tác động y tế và hành động sinh hoạt của người bệnh và người nhà người bệnh. Theo thống kê của Cục quản lý môi trường y tế năm 2015, Việt Nam hiện có trên 13.500 cơ sở y tế y tế bao gồm các bệnh viện từ tuyến trung ương đến tuyến tỉnh huyện và các bệnh viện tư nhân, các cơ sở y tế dự phòng làm phát sinh khoảng 590 tấn chất thải y tế/ngày và ước tính đến năm 2020 là khoảng 800 tấn/ngày.

Chất thải y tế có chất thải y tế bình thường và chất thải y tế nguy nan; trong đó chất thải y tế chung chiếm khoảng 80-90%, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại có chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm. Đây là một vấn đề sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp vô cùng cần được để ý tại các quốc gia đang vững mạnh như Việt Nam. Công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế ở nước ta trong những năm vừa qua đã được cải thiện đông đảo.Tuy nhiên các hành động đầu tư, nâng cao năng lực cơ bản tập trung vào các bệnh viện tuyến huyện trở lên. Trong khi đó công tác này tại trên 11 000 trạm y tế tuyến xã vẫn còn chưa được lưu ý. Để có cơ sở cải thiện công tác quản lý chất thải y tế tại các trạm y tế xã, phường Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe tập thể và Phòng chống chấn thương (CCHIP) đã tiến hành khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn tại 32 xã phường chọn khi không tại 8 tỉnh đại diện cho các vùng miền ở Việt Nam năm 2015-2016. Cuộc khảo sát đã đưa ra được bức tranh miêu tả tình trạng chung về quản lý chất thải tại các trạm y tế xã , phường ở nước ta.

  • Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các TYT xã


xử lý chất thải công nghiệp Khác với đặc biệt của các BV là tập trung vào động tác khám và điều trị, các TYT xã nhập vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban sơ cho nhân dân, thực hiện chuỗi động tác dự phòng cho tất cả cộng đồng trên địa bàn, Ngoài ra, vẫn đảm nhiệm vai trò là cơ sở khám chữa bệnh với trung bình 11-12 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Tất cả các động tác trên đều phát sinh CTRYT với khối lượng, chủng loại khác nhau, nhưng phổ biến nhất là chất thải lây nhiễm sắc nhọn và chất thảo chung. Lượng CTRYT phát sinh trung bình tại mỗi TYT là 1,5kg/ngày, trong đó có 0,3kg là chất thải gian nguy, giá cả phải chăng nhiều cùng với tại các BV huyện và các BV tuyến tỉnh/thành phố và trung ương. Tuy ít như vậy nhưng tính chất nguy hiểm của chất thải y tế là giống nhau, hơn nữa, nếu nhân khối lượng này với con số 11104 TYT trong cả nước thì lượng chất thải này cần rất nhiều được để ý.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại