Đại Binh Tiểu Tướng (32 Tập cuối) - Little Big Soldier 2013 Vietsub tập 5/6/7/8/9/10/11/12/13 là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi những con người đứng đầu đất nước phát động chiến tranh chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy của bọn họ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hàng triệu người chết bởi những trận chiến vô nghĩa đó. Và những người còn sống chỉ có hai lựa chọn duy nhất - giết hoặc bị giết. Đại Binh Tiểu Tướng - Little Big Soldier 2013 Phim Đại Binh Tiểu Tướng