How to get a Vietnam visa? - Bạn có thể tự mình đến các đại sứ quán/lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia bạn để xin thị thực Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ của một đại lý du lịch tại Việt Nam (nhà tài trợ của bạn) để hỗ trợ bạn thực hiện một phần hay toàn bộ quy trình xin thị thực.


Tự cá nhân xin thị thực:
  • Yêu cầu: bạn phải nộp: hộ chiếu còn giá trị trong 6 tháng, mẫu đơn xin cấp thị thực, và có thể một số giấy tờ khác theo yêu cầu của Đại sứ quán/lãnh sự quán Việt Nam tại quốc gia của bạn. Bạn có thể trực tiếp tới nộp tại bộ phận xét duyệt thị thực hoặc gửi qua đường bưu điện tới bộ phận xét duyệt thị thực. Trong một số trường hợp, bạn có thể nộp đơn xin thị thực qua email.
  • Xem mẫu đơn xin thị thực và danh sách các Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài (cũng như các Đại sứ quán/Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam).
  • Thời gian: Thời gian xử lý đơn xin thị thực du lịch kéo dài từ 4 đến 5 ngày.
  • Chi phí: mức phí xin thị thực khác nhau giữa các đại sứ quán; ví dụ khoảng 50 Đôla Mỹ ở Băng-Cốc và 85 Đôla Mỹ ở Washington.


Thông qua một đại lý du lịch bản địa.
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ xin thị thực Việt Nam khi nhập cảnh. Xem thêm mục Chi tiết quy trình xin thị thực và các dịch vụ hỗ trợ xin thị thực để biết thêm thông tin.
Nguồn: Vietnam travel news