Nằm trong chương trình tuyển dụng 2015, Unilever tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên bảo trì ca. Công việc có một số yêu cầu.

Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng điện công nghiệp/cơ điện hoặc bảo dưỡng công nghiệp

- Có kinh nghiệm làm việc cơ điện ít nhất 1 năm

- Có kiến thức về quy trình sản xuất và các máy móc trong nhà máy, kiến thức về - vận hành hệ thống an toàn

- Unilever tuyển dụng ứng viên có hiểu biết ISO 9001, 14000, OHSAS 18000 và GMP

- Có khả năng giám sát, làm việc theo nhóm

- Nhiệt tình trong công việc, thái độ làm việc tích cực

- Có khả năng làm việc theo ca (3 ca).

Bạn sẽ làm gì

- Đề nghị và cải tiến cho các thiết bị hiện hữu

- Chịu trách nhiệm trước Kỹ sư khu vực về công tác bảo trì và vận hành máy móc

- Bảo đảm tất cả các thiết bị hoạt động theo đúng đặc điểm kỹ thuật trong tình trạng tốt

- Thực hiện định kỳ bảo trì máy móc theo hướng dẫn và kế hoạch. Xử lý và báo cáo tất cả những tình trạng bất thường của các thiết bị máy móc trong phạm vi được giao

- Theo dõi tình trạng của tất cả các thiết bị máy móc. Báo cáo bất thường cho kỹ sư khu vực bằng sổ giao ca

- Ghi chép lại tất cả hoạt động bảo trì, lý lịch máy, sự cố và những hiệu chỉnh cho các thiết bị theo yêu cầu của hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18000 và GMP

- Làm các việc khác do cấp trên giao, công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Quyền lợi

- Lương cạnh tranh

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật

Các ứng viên đang tìm việc làm tham khảo tin tuyển dụng 2015 cảm thấy bản thân đáp ứng được công việc có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên website của Unilever.
http://vieclamthem.com.vn/