Hdbank tuyển dụng vị trí chuyên viên quản lý rủi ro tính dụng làm việc ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.Bạn sẽ làm gì

- Triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, đo lường rủi ro tín dụng.

- Triển khai các Mô hình, phương pháp đo lường rủi ro tín dụng (xếp hạng, phân loại, định mức …)

- Trực tiếp việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo quản lý rủi ro tín dụng (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.

- Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn (limit, cơ cấu …) rủi ro tín dụngYêu cầu- Người tìm việc có kiến thức rộng về nghiệp vụ tín dụng, luật và các quy định liên quan.

- Nam/ nữ tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành phù hợp: Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh

- Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Chịu áp lực cao trong công việc.

Quyền lợi

- Lương cạnh tranh xứng đáng với năng lực

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động hiện hành và của công ty

Các ứng viên đang tìm việc làm đáp ứng được các yêu cầu của HDbank tuyển dụng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua trang tuyển dụng của Hdbank. Hoặc qua email: trangntm2@hdbank.com.vn.

Hạn nộp hồ sơ: 15-11-2015

http://vieclamhanhchinh.net/