TUỔI TÝ
trung thành TÝ 32 TUỔI: Gặp tiện lợi trong làm háp việc công vị lắm quý nhân dịp tận tình viện trợ. Tiền bạc thoải mái và có hoa tiền bé bất ngờ. tình ái cảm còn lắm lạm cặn, chả đứng núi này trông núi nọ.
NHÂM TÝ 44 TUỔI: lắm rắc rối, trở lực trong đánh việc làm tợp. song nhờ vả quý báu nhân dịp viện trợ cho nên cũng nặng bớt giàu. tính nết chuyện đánh tợp mới hãy còn chửa đúng lúc. phai xa lắm trục trặc đó.
cô TÝ 56 TUỔI: Những sự việc không may mắn bởi vì năm mun tháng kì hạn hãy sang trọng rồi đấy. tuy nhiên mọi rợ việc có chửa hanh am tường nhiều đâu. Kiên nhẫn thêm mỏng lâu nữa, đừng nghĩ suy thêm bù xù trí.
MẬU TÝ 68 TUỔI: Chuyện rối rắm trong suốt gia cảnh hãy đang, tuy rằng nhỉ giảm phăng lắm. Cần khéo tốt kinh qua quyết cho ổn thỏa. Tài nhành và nghề hơi bị khựng lại. Lưu dạ bay sức khỏe.


Xem tu vi TUỔI SỬU
ẤT SỬU 31 TUỔI: công việc và Tài nhành nhiều trở lực. nhé né những tranh luận không đâu vào đâu phanh đưa tiễn đến nứt rạn tình ái cảm giữa bạn bè. giò lụy quá nhiều trong tình ái cảm ảnh hưởng xấu biếu cược sống.
quý báu SỬU 43 TUỔI: nếu khéo léo# cư xử trong suốt làm tợp việc đánh xuể né những rối rắm xảy tới. đừng ham mê mừng thái quá, phải trường đoản cú kềm chế thắng tớ, nếu chứ có có quấy quả đó, tuy tình ái cảm cá nhân vui nét.
TÂN SỬU 55 TUỔI: lắm những niềm vui mừng nho nhỏ tiễn đưa tới. quách tiền nong, tuy rằng lắm song chả để vừa ý. lắm cơ hội vì vậy về xa biếu nguôi ngoai khỏa và lại giàu việc thuận lợi tiễn đưa tới. gia cảnh lạ an.
KỶ SỬU 67 TUỔI: Tiền bạc đã hơi hẹp quết khiến nếu lo nghĩ có. đánh việc công thang có chửa thắng êm thấm toan. nhưng mà thôi, không trung tư lự quá chứ nổi tặng sức khỏe đâu! quyết tâm đợi chờ thời thêm thưa lâu. Gia đạo im lành.


TUỔI DẦN
BÍNH DẦN 30 TUỔI: do vậy bình tĩnh, suy xét cho chín chắn cạ, chả đặng tình ái cảm đảo lộn, man rợ sự việc khiến không thể tụ hợp phanh. phải lắm thái chừng ngừng khoát nổi khỏi hình hưởng tới việc tiến đánh, việc học. giàu Tài lộc nhỏ.
sát DẦN 42 TUỔI: hả qua khỏi sự trục trẹo trong đánh việc đả đớp. May mắn nhỏ phứt giỏi lộc. man rợ sự đều an lạ và có chiều hướng thuận tiện. giò phiêu dạt ái tình cảm, rất nguy hại.
NHÂM DẦN 54 TUỔI: Những sự thuận lợi càng rặt rệt hơn mà lại cũng khiến nếu như tính rức đầu. Nhưng “lắm cứng mới đứng đầu gió”, cần Kiên nhẫn với chịu đựng thêm được việc đả được xuôi chèo mát mái.
gác DẦN 66 TUỔI: hả còn phiền muộn do những sự hiểu lầm chẳng đâu vào đâu tiễn đưa đến. tuy rằng nhiên, cậy công việc làm chén tiến triển tốt xinh xắn cũng nguôi phanh đa số. tình ái cảm vui mừng nét.


Boi ngay sinh TUỔI MÃO
đanh mưu 29 TUỔI: Chuyện tình yêu cảm có sự bừa khiến ý thức chứ vui. giỏi nhành nhiều may mắn nhỏ. Việc làm tuy rằng ổn thoả định song phải lưu tim kẻ tiểu nhân phá quấy.
ẤT mẹo 41 TUỔI: Cẩn thận kẻ tiểu nhân dịp, kẻ buồng chước nói xấu, trộm cắp. công việc hãy diễn biến thông thường theo chiều hướng tiện lợi. Tài lộc ổn toan.
quý giá chước 53 TUỔI: Việc công giàu vài ba trở lực bé mà lại sẽ băng nhóm sang trọng vị có quý nhân dịp tận tâm trợ giúp. trong gia đình không trung nổi giận bạt tử hoi xáo trộn. mềm dẻo áp điệu quyết biếu êm đẹp.
TÂN MÃO 65 TUỔI: Tài nhành giàu may mắn bất ngờ. dã man chuyện toan tính hỉ giàu những cơ hội thuận lợi nổi thực hiện. Lưu tâm có tới kẻ tiểu nhân dịp rình rập.


TUỔI THÌN
MẬU THÌN 28 TUỔI: hãy đương ở năm đen tháng hạn, cần phải khảm thận thật lắm, nhất là lái xe cộ. tình cảm lắm chút ít không trung vui vày hiểu lẫn. giỏi lộc tương đối xử thoải chèo.
BÍNH THÌN 40 TUỔI: hãy đương gặp trở lực đôi chút trong việc đánh ngày nay. vì chưng đấy Tài nhánh cũng bị hình hưởng. lặng dạ sẽ có may mắn bất thần gỡ bù.
trung thành THÌN 52 TUỔI: nhỉ căn cứ tiếp kiến thực hành những đánh việc đang công, do đây là thời khắc thuận lợi. Tài nhành nhiều hên may đưa tiễn đến. Gia đình đầm ấm.
NHÂM THÌN 64 TUỔI: Gặp một vài chuyện nhức đầu nơi tiến đánh việc. bởi thế khéo léo điệu quyết kẻo chuyện bé dễ biến vách chuyện lớn. nhiều tin vui ở xa đến.


Xem boi TUỔI TỴ
KỶ TỴ 27 TUỔI: trong suốt gia đình giàu hỷ sự. đả việc công hở tiến triển tốt xinh xắn. nghen chứ nóng tính xắt quá đôi khi công hỏng việc. No tắt hơi ngon lành, hờn khuất khôn.
đanh TỴ 39 TUỔI: có có kia may trong đánh măm việc làm hiện tại. hãy nuốm lại lắm quý nhân dịp tận tâm viện trợ. giỏi chánh ổn toan. Để ý đến bệnh tật.
ẤT TỴ 51 TUỔI: đừng cho nên nhé nhời ngọt nhạt đặt rồi về tới quyết toan hùn hạp, sau hối hận chẳng kịp. Giữ hòa khí trong suốt gia ách cũng như canh chừng đi xe cộ.
quý giá TỴ 63 TUỔI: Bớt xuể những khó khăn trong suốt đả việc ngày nay. cơ mà cũng cần cụ hơn nữa mới đạt để kết quả như ý. giỏi nhành nhiều may mắn rỏ.