Theo quy định tại những điều từ Điều 20 tới Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu cơ, bao gồm: Đấu thầu phổ thông, Đấu thầu tránh, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, tìm tậu trực tiếp, Tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu/ nhà đầu cơ trong trường hợp đặc trưng, tham dự thực hành của cùng đồng

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
Ảnh minh họa: các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Tác giả: libellule789

<div
những hình thức chọn lọc nhà thầu, nhà đầu cơ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013
1. Đấu thầu phổ biến
Đấu thầu nhiều là hình thức chọn lọc nhà thầu, nhà đầu cơ trong đó không tránh số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Bên mời thầu phải thông tin công khai về những điều kiện, thời gian dự thầu trên các dụng cụ thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu phổ quát là hình thức chính yếu được vận dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm thu hút là tính khó khăn trong đấu thầu cao, hạn chế thụ động trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên tăng năng lực.
Đấu thầu rộng rãi được ứng dụng cho những gói thầu, Dự án thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ trường hợp quy định tại những điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.

2. Đấu thầu tránh
Đấu thầu giảm thiểu được ứng dụng trong trường hợp gói thầu có buộc phải cao về công nghệ hoặc kỹ thuật có tính đặc biệt mà chỉ có 1 số nhà thầu đáp ứng đề nghị của gói thầu.
3. Chỉ định thầu
Chỉ định thầu là hình thức mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng đề nghị của gói thầu để thương thảo hiệp đồng mà không phê chuẩn đấu thầu.
một. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hiện để giải quyết ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hành để bảo đảm bí ẩn nhà nước; gói thầu cần khai triển ngay để tránh gây ác hại trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của cùng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nguy hiểm đến Dự án liền kề; gói thầu tìm thuốc, hóa chất, vật tư, trang bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần khai triển nhằm tiêu chí kiểm soát an ninh chủ quyền đất nước, biên cương quốc gia, hải đảo;
c) Gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn, nhà cung cấp phi giải đáp, sắm sắm hàng hóa phải tìm từ nhà thầu đã thực hiện trước đấy do phải bảo đảm tính cân xứng về khoa học, bản quyền mà chẳng thể sắm được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

Chủ đề cùng chuyên mục: