Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp
Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, giải đáp pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha sỹ, người hành nghề y…hoặc các cơ quan nghề nghiệp như vậy. Công Ty Bảo Hiểm Mic bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 phát sinh từ bất cẩn nghề nghiệp của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ dẫn đến tổn thất cho khách hàng. (Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm đã không thực hiện kĩ năng và sự cẩn trọng quan trọng Dường như thao tác nghiệp vụ hoặc cung ứng giải đáp mà pháp luật và các lý lẽ nghề nghiệp đòi hỏi dẫn đến thiệt hại cho bên khác mà họ có nghĩa vụ bồi thường theo pháp luật).

>>>xem thêm: https://shopbaohiem.vn/bao-hiem-trach-nhiem-san-pham/

Một số ví dụ về trách nhiệm nghề nghiệp
– Thiết kế công trình sai gây thiệt hại tài sản hoặc thương tật về người cho bên thứ 3
– Nhà môi giới bảo hiểm giải đáp không đúng hoặc không toàn vẹn cho khách hàng gây hậu quả không được bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng
– Bác sỹ chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật nhầm bộ phận cơ thể hoặc gắn nhầm kính sát tròng trong mắt trẻ em
– Đại lý du lịch đăng ký nhầm tua du lịch cho khách hàng làm khách hàng phải hoãn chuyến đi và phát sinh các phung phí khác…

Các nhân tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
– Loại nghề nghiệp được bảo hiểm
– Trình độ, kinh nghiệm của người tham gia bảo hiểm
– Mức trách nhiệm tham gia bảo hiểm
– Mức miễn thường
BẢO HIỂM trách nhiệm mặt hàng
Tại sao phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Đơn bảo hiểm bổn phận dân sự chung bình thường không bảo hiểm cho nghĩa vụ mặt hàng. Bởi vì vậy, nghĩa vụ sản phẩm có thể được bảo hiểm bằng cách không thải trừ bổn phận này trong đơn bảo hiểm bổn phận công cộng, bằng một đơn riêng, hoặc bằng một phần riêng lẻ trong đơn hỗn hợp trách nhiệm công cộng và bổn phận sản phẩm. (shopbaohiem.vn - website tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến)

Những ai cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm mặt hàng :
Không chỉ nhà tạo ra mặt hàng mới cần bảo hiểm bổn phận mặt hàng. Nhà phân phối và những nhà bán lẻ trong kênh phân phối cũng có trách nhiệm đối với hàng hóa cung ứng cho khách hàng.

Một số ví dụ về trách nhiệm sản phẩm
– Nhà phát triển bê tông – Khiếm khuyết của các thanh chịu lực dẫn đến sập nhà
– thiết bị điện – áp dụng sai nguyên liệu hoặc lắp đặt sai làm người sử dụng bị thương tật, chết hoặc gây hỏa hoạn
– Nhà cung cấp thực phẩm – Thức ăn hoặc uống bị nhiễm bẩn hoặc chế biến bằng nguyên liệu không phù hợp gây ngộ độc cho quang khách

– Nhà phát hành đồ chơi trẻ em – Các bộ phận của đồ chơi gây thương tích cho trẻ em hoặc Do không có khuyến cáo về độ tuổi có thể chơi
– Nhà tạo ra phương tiện giao thông – sản phẩm có khiếm khuyết gây tai nạn giao thông…
– Nhà tạo ra dược phẩm khuyến cáo hoặc chỉ dẫn sử dụng dược phẩm không thỏa đáng gây thiệt hại cho bệnh nhân…
Mức nghĩa vụ bồi thường
Mức bổn phận bồi thường Vì Người được bảo hiểm đề nghị và đây là mức trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm cho suốt thời hạn bảo hiểm. (Ví dụ: Mức nghĩa vụ 50.000USD/một sự cố gây nghĩa vụ và cho cả thời hạn bảo hiểm).
Mức bổn phận bồi thường dùng để trả cho cả thiệt hại thuộc trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm và tiêu dùng pháp lý liên quan.