UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ ý kiến đề xuất chiến thuật đầu tư tuyến bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau cùng với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ đồng theo hình thức tích hợp giữa dự án công và dự án đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) xuất hiện sự tham gia góp vốn của phòng nước.

dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được ý kiến đề nghị dự án đi theo giải pháp kết hợp giữa dự án công và đầu tư PPP xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước 1/2.đọc thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Bảng Báo Giá mới đến người mua

trên cơ sở liên tục về phương án phía tuyến đường giữa Bộ cơ sở giao thông vận tải (GTVT) cũng như các tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài tầm 46,5 km, có điểm đầu trên Km91+200 nối trong mặt đường tỉnh 978 ở trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối với tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, bên cắt ngang thời kỳ một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã phối với những cơ quan, bộ phận chi tiết nghiên cứu các chiến thuật đầu tư cùng với 3 kịch phiên bản được nêu ra để lưu ý đến, lưu ý đến và lựa chọn.

đầu tiên là đầu tư đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và không tồn tại sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai là dự án đi theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như có sự kết nối góp vốn ở trong nhà nước một nửa từ giá cả trung ương giúp đỡ, vốn do nhà đầu tư thu xếp 1/2.

Thứ ba là đầu tư theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp cùng với dự án công. dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách bóc khiến 2 dự án công trình thành phần: dự án bộ phận 3a được dự án công (đầu tư nhiều cầu lớn cũng như điểm giao khác mức, triển khai vào thời điểm 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ đồng, dùng túi tiền trung ương giúp đỡ địa phương); dự án bộ phận 3b dự án theo hình thức hợp đồng BOT (tổng mức dự án sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn của nhà nước 50% từ Chi tiêu trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ đồng (còn lại 1/2 khi là vốn người tiêu dùng tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn cho dự án công trình thành phần 3b dự kiến khi là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích đánh giá 3 giải pháp đầu tư phân biệt để triển khai đầu tư dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong thời điểm 2021 - 2025 theo phân khúc cộng đồng hóa, đảm bảo sự khả thi, thu hút và phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng dự án kết cấu cơ sở giao thông thì giải pháp kết hợp giữa dự án công cũng như dự án theo phương thức công ty đối tác công - tư có sự kết nối góp vốn của phòng nước một nửa khi là khả thi nhất. giải pháp đầu tư này cũng được những UBND địa phương thống nhất gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND cũng như nhiều sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật đầu tư dự án, thống nhất phía đường cũng như sẽ ra đời Ban lãnh đạo, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo, mời những chuyên gia, các bộ phận chi tiết kết nối. chỉ huy 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu đã liên hoàn ứng trước Ngân sách chi tiêu địa phương nhằm thực hiện những giấy tờ thủ tục sắp dự án cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng mang đến dự án.đọc thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút đông đảo người tiêu dùng

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã bàn giao UBND tỉnh Cà Mau chủ trì sắp tới đầu tư dự án, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ liên hoàn ủng hộ việc giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan ngôi nhà nước xuất hiện thẩm quyền thực hiện dự án công trình. bởi thế, để đáp ứng hợp với chuẩn mực pháp luật về dự án công cũng như dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ suy nghĩ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án công trình.

con đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là con đường trục dọc trong chốn Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mạng mặt đường bộ cao tốc Việt Nam mang lại năm 2020 và lý thuyết cho năm 2030. Việc đầu tư tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối thông con đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn chỉnh mạng lưới cơ sở giao thông vào địa điểm, kết nối nhiều trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. cùng với, kết nối nhiều cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá chỉ - Bạc Liêu, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông vào khu vực, tạo ĐK thúc đẩy đi lên kinh tế tài chính - văn hóa - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.