Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Kê Khai Thuế Theo Tháng bao gồm những Gì? Báo cáo thuế hàng tháng bao gồm các gì? Hàng tháng công ty cần phải nộp tờ khai thuế những bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Công ty nào cung cấp dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng? Đây là những thắc mắc mà kế toán viên luôn thắc mắc và cần hiểu rõ hơn về kê khai và báo cáo thuế hàng tháng ra sao? doanh nghiệp Tim Sen chia sẻ một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được những bạn để ý ” Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?”

I. Kỳ khai báo thuế tháng một

1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm có:

++ Thuế giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT;

+ Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

+ Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT;

+ Bản giải trình việc khai thêm vào, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT;

+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu buôn bán xây dựng, và lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. Dịch vụ kế toàn thuế

++ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01/TTĐB;

+ Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ độc nhất theo như mẫu số 01-1/TTĐB;

+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

++ Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hay làm theo theo mẫu số 02/TAIN.

++ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: được khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ ở mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ với mức là 25%).

2. Báo cáo tình hình về việc dùng hóa đơn Quý 4 năm trước. Kế toán thuế

3. Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước

– Thủ tục khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế thu nhập công ty quí theo mẫu số 01A/TNDN hay theo mẫu số 01B/TNDN.
Thời hạn để nộp Hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

– Những loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, gồm có:

+ Thuế Môn bài.

+ Tuy vậy Nếu doanh nghiệp, công ty mà vốn đăng ký buôn bán so sánh với năm trước không có được đổi thay thì không có cần phải nộp.

+ Thuế nhà, đất đai đối với các tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các tổ chức (nếu có).

++ Hồ sơ kê khai thuế bao gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo như mẫu số 01/MBAI.

– Tờ kê khai thuế nhà, thuế đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)

– Tờ khai thuế dùng đất đai nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu như có)

Thời hạn nộp : Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01. Quyết toán thuế

II. Báo cáo thuế tháng 2

+ Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01.

+ Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ sáng tạo (nếu như có)

– Thuế tài nguyên (nếu có)

– Thuế thu nhập cá thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: gồm có giấy chứng từ, tờ khai và thực hiện giốngnhư 4 Thủ tục kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

+ Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

– Không có nảy sinh nộp thuế TNCN: chẳng phải báo cáo thuế theo như định kỳ

– Không nảy sinh thuế GTGT, TNDN: Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ

(*) Theo điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp ở cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày dùng (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39; trong HTKK có mẫu này)

++ Tài khoản ngân hàng hóa

+ Mỗi công ty đều cần mở tài khoản ngân hàng hóa để giao dịch với người tiêu dùng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và mức giá tính thuế TNDN mới được trừ.

+ Trong thời hạn 10 ngày bắt đầu từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng hóa cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

+ Tương tự với trường hợp mở khi đóng tài khoản ngân hàng thì cũng cần phải thông báo cho cơ quan thuế biếtMọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tim Sen

  • Địa chỉ: Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec - 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Số điện thoại: (028) 71 069 069 - Hotline: 0903 016 246
  • Email: info@timsen.vn