Sau lúc hoàn tất hồ sơ mở tổ chức ở Singapore, bên cạnh để ý cách thức để vận hành doanh nghiệp sao cho hiệu quả thì việc tuân thủ và nộp những báo cáo hằng năm của công ty Singapore cho chính phủ Singapore cũng quan trọng với công ty. Đối với việc thực hiện và nộp báo cáo hằng năm thì lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán là điều thiết thực vì tạo điều kiện cho việc thực hiện thống kê cuối năm của tổ chức xác thực và tiết kiệm được thời giờ. Không những thế đa dạng đơn vị, đặc biệt những tổ chức nhỏ/ start-up chưa có đa dạng kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán sao cho hợp lý.

Do vậy, bài viết dưới đây AT Express giúp doanh nghiệp hiểu căn bản về phương pháp lưu trữ, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu kế toán cho đơn vị tại Singapore.

Những bước quan trọng trong việc thực hiện thống kê tài chính đối với tổ chức tại Singapore


Nội dung dưới đây giới thiệu tới công ty chi tiết về STEP 1_Lưu trữ hồ sơ, tài liệu gốcnhư thế nào để hợp lý
Những hồ sơ, tài liệu kế toán công ty Singapore cần lưu trữ

 • Sao kê nhà băng hàng tháng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Sao kê nguồn đầu tư
 • Hóa đơn mua hàng và tài liệu liên quan
 • Danh mục hàng tồn kho
 • Sao kê lương
 • Thông tin những khoản báo hiểm (CPF)
 • Danh mục tài sản cố định
 • Hợp đồng những khoản thuê và chứng từ trả tiền
 • Thỏa thuận vay ngân hàng / hợp đồng mua chịu với lịch trả tiền và lãi suất
 • Biên nhận và Tài liệu về chi phí phát sinh của Giám đốc hoặc Chủ đơn vị thay mặt doanh nghiệp (chi phí giám đốc tự bỏ ra)
 • Hệ thống lưu trữ số liệu kế toán thích hợp (Doanh nghiệp có thể dùng phần mềm kế toán quickbook đảm bảo cho việc lưu trữ số liệu kế toán)
 • Bộ Tem tự in bao gồm Đã thanh toán, Nhận và Đã gửi>>> Đọc thêm về tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Singapore
Các lưu ý cần thiết về hồ sơ nguồn cho doanh nghiệp tại Singapore
Theo tiêu chuẩn kế toán Singapore, doanh nghiệp tại Singapore được bắt buộc phải lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán ít ra 5 năm từ khi thời điểm chấm dứt năm tài chính.
Đây là 1 quy định rất dễ để tuân thủ nếu như tổ chức duy trì hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán bằng những phần mềm tương trợ, đặc trưng tối ưu cho những đơn vị có số lượng mua bán to. Theo kinh nghiệm của AT Express ,tổ chức nên phân chia hồ sơ lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo từng mục rõ ràng để dễ dàng theo dõi và đối chiếu. Tham khảo hệ thống hồ sơ lưu trữ tài liệu kế toán khuyến nghị dưới đây:

Hồ sơ kế toánMiêu tả

Doanh thuLưu trữ tất cả những hóa đơn đàm phán bán hàng và 1 phần chú giải nguồn đầu tư (nếu có)

Giá vốn bán hàng (COGS)Lưu trữ tất cả hóa đơn của dịch vụ, khác với chi phí hồ sơ này chỉ bao gồm giá vốn nảy sinh cho hàng hóa, dịch vụ hoặc nguyên vật liệu của hàng bán trong khi tệp chi phí thì bao gồm các chi phí quản lý và điều hành khác.Lương và CPFLưu trữ những biên chép về lương, bảo hiểm (CPF) và thuế đối với nhân viên

Chi phíBao gồm tất cả chi phí và quản lý (ví dụ như điện, nước, điện thoại, in ấn và văn phòng phẩm, v.v.) tổ chức có thể chọn phân loại chi phí theo ngày (khuyến nghị) hoặc theo từng dòng chi phí.

Giả dụ một loại chi phí nảy sinh theo khối lượng to, thí dụ giả dụ đơn vị phổ biến đề xuất về vần chuyển, tổ chức nên duy trì một tệp chi phí dành riêng cho khoản vận tải (cũng như các loại chi phí khác)

Sao kê nhà băngBao gồm sao kê nhà băng tháng của đơn vị - đây là loại tài liệu kế toán quan trọng với đơn vị.

Thuế nộp cho IRAS (Cục doanh thu nội địa tại Singapore)Bao gồm tất cả hồ sơ, Thông tin phân tích thuế và thư từ từ IRAS

những chi phí giám đốcBao gồm các giao dịch giám đốc chi trả dựa trên danh nghĩa công ty và chưa được đơn vị hoàn trả. Tổ chức có thể xem xét tạo danh mục theo dõi này nếu như có khối lượng lớn những thương lượng được giám đốc trả tiền trước.

Với danh mục này người quản lý sổ sách sẽ nắm rõ những thương lượng nào chưa hoặc đã hoàn trả đủ cho giám đốc.

Chi phí thuêSử dụng để theo dõi các chi phí thuê.

Ví như số lượng chi phí thuế không to hoặc không nảy sinh nhiều, đơn vị có thể lưu trữ chi phí này trong hồ sơ "chi phí"

Tài sản cố địnhSử dụng để lưu trữ những hóa đơn giao dịch liên hệ đến tài sản cố định của công ty như máy tính, phần mềm, trang bị văn phòng, nội thất.

Đơn vị có thể lưu trữ chi phí này trong hồ sơ "chi phí".

NợĐựng các thỏa thuận vay ngân hàng, giao kèo thuê mua, thỏa thuận cho vay từ bên thứ ba với lịch thanh toán và lãi suất cụ thể.

Công ty AT Express
Địa chỉ: 78 Montgomery Street, Edinburgh, Eh7 5JA, Scotland
Số điện thoại: +44 2034322589