Trong vài thập kỷ qua, các doanh nghiệp đã tiêu dùng phần mềm tự động hóa kinh doanh thông minh để đạt được hiệu quả hoạt động, tăng năng suất và đạt được lợi nhuận. Để đạt được điều này, các công ty cần tự động hóa và hợp lý hóa hoạt động của mình qua những phòng ban và chức năng khác nhau như vốn đầu tư, kế toán, nhân sự, sản xuất, quản lý vật liệu, quản lý chất lượng, sản xuất và bán hàng; hay nhắc cách khác là dùng hệ thống ERP trong chuỗi sản xuất của mình.

Vậy chuỗi cung cấp là gì?
Hệ sinh thái chuỗi cung ứng thường bao gồm những dịch vụ, nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà bán sỉ và quý khách. Một hệ thống ERP để ý đến những khía cạnh vật lý của nguồn cung bao gồm lưu trữ và tải và khía cạnh thị trường của việc điều hành hiệu quả nhu cầu và phân phối để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hệ thống ERP giàu tính năng làm nâng cao giá trị cho tất cả chuỗi kể từ mua tìm nguyên liệu tới cung cấp sản phẩm của quý khách. Một biện pháp ERP hiệu quả phối hợp và tích hợp ba luồng chính: luồng vật liệu, luồng thông tin và luồng tài chính.
1. Mang việc chuẩn bị nhu cầu và kế hoạch
1 hệ thống ERP dành cho điều hành chuỗi cung cấp có thể tự động tạo ra nhu cầu lúc nhận được đơn đặt hàng. ERP sở hữu thể hợp lý hóa quản lý chuỗi phân phối bằng cách thức tạo lập kế hoạch công tác hiệu quả. Vì vậy, các giám sát viên sở hữu thể biết trong thời gian thực các tài nguyên nào đang được tiêu thụ và tài nguyên nào được dùng. Điều này giúp họ lên kế hoạch ngày giao sản phẩm. Phân phối tuyệt vời nên khởi đầu lúc hàng tồn kho và nguyên liệu số đông. Hệ thống ERP đảm bảo rằng các chính sách cung cấp phù hợp mang nhu cầu, việc bổ sung được thực hiện đúng thời khắc và hàng tồn kho bị nghiêng.
2. Mang việc xuất nhập hàng hóa
trong khoảng việc xử lý tài nguyên cung cấp và kho đến điều hành thời kỳ chuyển vận và thực hành, hệ thống ERP đảm đương hầu hết những nguyên tố của chuỗi sản xuất. Một số tác vụ tay chân như giao du với dịch vụ và dịch vụ và theo dõi thông tin liên lạc có thể thuận tiện được tự động hóa mang ERP.
>>> Tìm hiêu: phần mềm quản lý nhân sự
3. Sở hữu quá trình phân phối
Để chuẩn bị phân phối, hệ thống ERP tính toán nguyên nguyên liệu cho từng sản phẩm, kèm theo đấy là định giá để phục vụ dự tính kinh phí cung ứng. Sau khi bắt đầu phân phối, đa số các giấy má cho máy móc và tài nguyên lao động được tạo và cập nhật theo thời kì thực. Hồ hết các tài liệu chuyển vận được ghi lại duyệt y hệ thống ERP để điều hành chuỗi sản xuất thích hợp, cái bỏ các lỗi do thứ tự tay chân. Hệ thống có thể đảm bảo rằng các sản phẩm được gửi đi trong thời gian sở hữu thể được giao vào ngày đáo hạn.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị doanh nghiệp
4. Với việc điều hành lô hàng
khi mặt hàng đã được chuyển đi, phần mềm ERP với thể tạo một hóa đơn rút cuộc phải được gửi cho người dùng. 1 hệ thống ERP giúp duy trì 1 kho lưu trữ trọng điểm cho những lô hàng của các bạn và đa số các chi tiết giao hàng để đảm bảo rằng các mặt hàng được giao đúng hạn. Hơn nữa, các chức năng trong hệ thống giúp quyết định những cách đóng gói và đặt mục tiêu rà soát chất lượng cho cả gói bên trong và bên ngoài. Có sự trợ giúp của hệ thống ERP, các doanh nghiệp sở hữu thể giải quyết xung đột tài nguyên trong danh sách nhiệm vụ.