Một số ít ngôn ngữ độ khó cao về dịch đúng đầu trên quốc tế.

Printable View